PRIVACY EN BELEID

Als cliënt van Be Your Future mag u erop rekenen, dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Een goede dienstverlening kan niet zonder uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Zonder uw gegevens, zoals uw naam, adres, BSN kunnen wij geen zorgovereenkomst met u aangaan en u niet kunnen helpen als cliënt. Daarom verzamelen, gebruiken en bewaren wij uw persoonsgegevens. Met deze informatie gaan wij altijd zorgvuldig om.

Wat zijn uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens vertellen iets over u. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, geboortedatum of bankrekeningnummer. Wij vragen naar dit soort gegevens als u met ons een zorgovereenkomst afsluit.

Be Your Future gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens
Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens staat in ons privacy reglement. Hierin leest u op welke manier wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft. Wij volgen daarbij natuurlijk de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste punten uit het “Privacy reglement” hebben we hieronder voor u op een rij gezet.

Een volledig Privacy reglement in uw zorgdossier.

Hoe zorgen we voor uw persoonsgegevens!
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor duidelijke doelen

Het belangrijkste doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken, is voor het opmaken van een zorgovereenkomst. Als u bijvoorbeeld in aanmerking komt voor (persoonlijke verzorging),dan wordt er een zorgovereenkomst opgemaakt en hebben wij uw gegevens nodig.

Onze administratie gebruikt uw gegevens ook om u zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om risico’s in te schatten, om fraude te voorkomen en om met onze communicatie en dienstverlening in te kunnen spelen op uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan het aanbieden van andere zorgproducten van Be Your Future die bij u passen. Soms zijn wij ook wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen, bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer als u een zorgovereenkomst met ons afsluit.

Uw gegevens worden nooit zomaar met anderen gedeeld
Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen. Wij delen uw gegevens wel met anderen als dit nodig is voor de uitvoering van uw zorgovereenkomst. Als u bij ons een zorgovereenkomst heeft, kunnen wij met uw persoonsgegevens bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar, huisarts, specialist of apotheek contact opnemen.

Wij delen uw gegevens ook met derden als we dit wettelijk verplicht zijn, als u daar toestemming (toestemmingsformulier) voor heeft gegeven of als wij daar een gegronde reden voor hebben, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van fraude, kind/ouderenmishandeling, huiselijk geweld.

U kunt uw persoonsgegevens controleren, aanpassen en overdragen.
Als het om uw persoonsgegevens gaat, heeft u een aantal rechten. U kunt altijd uw belangrijkste persoonsgegevens inzien. Bepaalde persoonsgegevens kunt zelf aanpassen of wij kunnen dit voor u doen. Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens aan u of aan een andere dienstverlener overdragen. In sommige gevallen kunnen wij gegevens voor u verwijderen.

Wij zorgen voor een goede beveiliging van uw gegevens
Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en gespecialiseerde medewerkers houden de veiligheid van ons dataverkeer voortdurend in de gaten. Wij ondernemen direct actie, mocht er toch iets misgaan. Als dit nodig is, melden wij dit aan de toezichthouder en aan u.

Be Your Future
De directie

© Copyright - Be Your Future 2022 - 2023 | Webdesign by Zavia