Wij zijn wij?

Be Your Future is een kleinschalige, kleurrijke en inclusieve organisatie voor en door mensen van diverse achtergronden. De cultuur binnen de organisatie is open en direct waar iedereen betrokken wordt op zijn of haar kwaliteiten. Persoonlijke groei is zowel voor zorgvragers en onze medewerkers, het uitgangspunt en er wordt open naar nieuwe ideeën gekeken.

Van Mens tot Mens is onze slogan, daar zit alle begrip van integriteit, respect, veiligheid en transparantie is. Wij doen wat wij zeggen en pakken de steken op dat vanuit onze menselijkheid herstelt kan worden. Wij hebben voor van mens tot mens een luisterend oor naar elkaar en sluiten niemand uit. In onze professionele imaginatie, zien wij een wereld vol kleur en maatschappelijke balans, waar iedereen meetelt.

We zetten alles op alles!

Missie & visie

Wat is onze missie?

Uitgaan van eigen kracht en een persoonsgerichte benadering van zorg.

  • Ondersteunen daar waar mensen met een zorgvraag zich thuis voelen (vaak thuis of in hun eigen buurt), met steun van naasten.
  • In onze dienstverlening staat de vraag en het belang van mensen met een zorgvraag centraal.
  • Samen met mensen met een zorgvraag worden de mogelijkheden van het netwerk bekeken en waar mogelijk benut. Zoals de ouder mentor.

Wat is onze visie?

In alle compassie en professionele inspeling, zijn wij daar betrokken, om de kwetsbare medemens te steunen tot eigen wasdom en behoud van regie.

We hechten veel waarde aan de eigen keuzes van een persoon.

  • Wij luisteren naar de wensen en de doelen die worden verteld.
  • Leven en welbevinden van kwetsbare mensen en niet hun ziekte of gebrek.
  • Wij richten ons op complexe vraagstukken, waarbij een integrale benadering en een samenhangend ondersteuningsaanbod op meerdere levensgebieden vaak nodig is.

Diversiteit en inclusiviteit

Diversiteit is terug te zien in alle facetten van onze organisatie. Het bieden van betrouwbare, aansluitende en professionele zorg aan diverse mensen, komt onder andere voort uit een samenkomst van zienswijzen, culturen, gender, sekse, geaardheid, leeftijd, religie en etniciteit.

Door de aandacht voor diversiteit in de breedste zin van het woord, is er ruimte voor ieders kwaliteiten en perspectieven. Er is dan ook geen ruimte voor discriminatie of racisme in onze organisatie. Wij verwachten zowel op medewerkers -als zorgvragersniveau, respect en tolerantie voor ieders levensstijl en achtergrond.

© Copyright - Be Your Future 2022 - 2023 | Webdesign by Zavia