KLACHTENAFHANDELING

Als cliënt van Be Your Future, kunt u te maken krijgen met situaties of omstandigheden waar u niet tevreden over bent. Volgens de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), kunt u met uw klacht altijd bij de geschillen instantie terecht.

Wij stellen het op prijs dat u de klacht met Be Your Future bespreekt, zodat er naar uw tevredenheid, een oplossing geboden wordt.

Is de situatie van dien aard dat er geen verbetering is opgetreden of u bent niet tevreden met de geboden oplossing? Dan kunt u de klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van Spot. Spot is een branche vereniging, waar Be Your Future bij aangesloten is.

Spot zal dan een gesprek initiëren met u en Be Your Future. Bent u niet tevreden met de geboden oplossing van uw klacht? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de geschillen instantie.

Uw klacht kunt u opsturen naar:
klacht@verenigingspot.nl
Postbus 5135,1410 AC Naarden

Voor cliënten met een WMO indicatie
Zij kunnen ervoor kiezen om hun klacht eerst bij Be Your Future neer te leggen of om hun klacht direct aan de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven voor te leggen.

Uw klacht kunt u verzenden naar:

Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
Afd: Klachten WMO
Antwoordnummer: 9087
1000 VV Amsterdam
Tel: 020 – 2518877
WMO/Helpdesk Tel: 0800 – 0643

Klachten – wmo@dzs.amsterdam.nl

Voor meer informatie betreffende klachtenafhandeling kunt ook terecht op www-wzs.amsterdam.nl

© Copyright - Be Your Future 2022 - 2023 | Webdesign by Zavia