Jeugdhulp

Be Your Future is gespecialiseerd in ambulante begeleiding en behandeling van Multi probleemgezinnen. Ouders en kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en meervoudige complexe problematiek.

Onze aanpak

Be Your Future werkt systeemgericht. Wij richten ons op het gezin als ook de justitiabele die weer maatschappelijk moet inbedden in het gezin, als in de samenleving.

Wij komen wekelijks één of meerdere keren bij het gezin thuis. Samen werken aan het gezinsdoel en aan de individuele doelen. Maandelijks is er een gezinsgesprek, waar hulpverlening en het gezin in dialoog gaan.

Wij bieden specialistische zorg aan jeugdigen vanaf 18 jaar en ouders (thuis). Wij bieden specialistische zorg aan Justitiabelen vanaf 20 tot 30 jaar. Dit doet Be Your Future ook in woonbegeleiding.

Samenwerken met partners

BYF werkt samen met alle betrokken partijen binnen en buiten justitieel domein als ook jeugddomein.

Dit doen wij door Justitie, sociale zekerheid en zorg met elkaar te verbinden. Zo zien wij waar het misgaat en meteen inspelen daar waar het nodig is.