ONZE WERKWIJZE

Onze ondersteuning is gericht op alle leefgebieden. Hierbij valt te denken aan onder andere wonen, werken, studeren, relaties met familie en vrienden. Wij willen graag dat je met onze persoonlijke en professionele manier van ondersteuning, zo zelfstandig mogelijk deel kunt nemen aan de samenleving.

Wij werken mensgericht en niet probleemgericht. Dit betekent dat we kijken naar jouw mogelijkheden en welke ondersteuning hierbij past. Je krijgt een vaste persoonlijke begeleider, zodat er structuur en vastigheid geboden kan worden.

Uitgangspunten begeleid en beschermd wonen

  • Je woont in een door Be Your Future aangeboden kamer/groeps-woonbegeleiding.
  • Het doel is dat je met onze persoonlijke en professionele manier van werken zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de samenleving.
  • Het zorgteam is aanwezig op locatie en jullie hebben gezamenlijk een begeleidingsgesprek op basis van persoonlijke en justitiabele doelen.
  • In de periodieke bewoners overleggen wordt er gesproken over de gemeenschappelijke belangen, informatie over ontwikkelingen binnen Be Your Future en de tevredenheid over de dienstverlening en eventuele klachten.

Aanmelden voor zorg

Wilt u een zorg aanvraag doen? Klik dan op de knop hierbeneden. Wilt u meer informatie? Neem dan even telefonisch contact met ons op via 020-4161883

Zorgplan

Voordat wij onze zorgverlening starten, maakt Be Your Future samen met de cliënt een persoonlijk plan. De wensen en zorgbehoeften in het persoonlijk plan worden zoveel mogelijk meegenomen in het zorgplan. Samen stellen we haalbare doelen vast, die de cliënt samen wilt gaan realiseren. Het zorgplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd zodat de doelen altijd actueel zijn.

Begeleiding

Be Your Future heeft een eigen begeleidingsmethode ontwikkeld, zodat je binnen je eigen mogelijkheden stapsgewijs kan doorgroeien naar steeds meer zelfstandigheid. Elk doel wordt beloond met een certificaat.

Deze vorm van ondersteuning omvat onder andere:

  • Duidelijke structuur
  • Inzicht in wat haalbaar is
  • Overzicht dat haalbaar is en regie behouden
  • Veel individuele aandacht
  • Een vaste persoonlijke woonbegeleider
  • 24/7 bereikbaarheid

In het ondersteuningsproces betrekt het begeleidingsteam ook je familie, oudere mentor naasten en/of de bewindvoerder erbij.

Kosten

Wij werken met allerlei verschillende zorgsoorten met bijbehorende financiering. Zo wordt zorg die onder de de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) valt, vergoed door de gemeente. Als je een indicatie voor Langdurige zorg (Wlz) hebt, dan kan je op particuliere basis of met een PGB terecht bij ons.

Be Your Future vraagt geen eigen bijdrage voor zorg die vergoed wordt (door bijvoorbeeld gemeente of zorgkantoor). Het kan wel zijn dat jouw gemeente, zorgverzekering of zorgkantoor een eigen bijdrage vraagt. Of dit zo is en hoeveel dit is, kun je het beste direct bij hen informeren.

Dagbesteding & activiteiten

Het doel van dagbesteding is om een dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. Be Your Future ondersteunt je in het vinden van een dagbesteding die bij jou past. Samen met je persoonlijk woonbegeleider, kun je ook naar andere dagactiviteiten in de buurt.

Uitsluitingscriteria Be Your Future

Be Your Future wil verantwoorde en kwalitatief, goede zorg leveren aan haar zorgvragers. Om dit te kunnen waarborgen, heeft Be Your Future de keuze gemaakt, geen zorg te leveren aan een aantal cliëntengroepen.

Be Your Future levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder omschreven worden:
– Iedere zorgvrager dient een gewaarborgde hulp, bewindvoerder of wettelijke vertegenwoordiger te hebben die; het PGB beheer als taak op zich wil nemen. Indien de zorgvrager dit niet wilt, kunnen we hem/haar niet in zorg nemen.
– Er vindt geen begeleiding plaats aan zorgvragers met verpleegtechnische zorgvraag, tenzij de verplegingszorg elders wordt afgenomen.
– Zorgvragers zonder de juiste indicatie. Onder de juiste indicatie vallen WMO-BW en -BWLVB of een WLZ-VG03 t/m 08
– Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige beschikbaarheid, kennis en deskundigheid van het zorgteam;
– Die andere zorgvragers of medewerkers discrimineren;
– Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
– Met wegloopgedrag;
– Die suïcidaal gedrag vertonen;
– Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
– Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
– Met actuele (hard)drugs- en/of alcoholverslaving;
– Met psychoses;
– Met agressie problemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor andere zorgvragers of zorgteam;
– Die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang);
– Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
– Die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren (voor ambulante begeleiding).