Wat doen wij?

Be Your Future helpt van mens tot mens

Onze zorg

Be Your Future zet de eerste stap en hebben de grondhouding, vertrouwen, respect en veiligheid. Gaan uit van de realistische vertrouwen en verlangen van jou die zaken opgelost wenst te zien. Dat is voor ons het blauwdruk om voor jou aan de slag te gaan.

Be your Future is al 11 jaar cultuursensitief een betrouwbare naam binnen de samenleving. Wij zijn het gezicht onder de integrale activiteiten binnen de samenleving.

Wij sluiten aan bij de ingewikkelde verstrengelde behoeften van de mens en maken de verstrengelde situatie inzichtelijk en werkbaar. Be Your Future heeft een benadering van mens tot mens.

Wij bieden ook interculturele zorg, gericht op geestelijke beleving en principes van culturele verankering, want iedereen telt mee.

Voor wie is Be Your Future

Wij bieden specialistische begeleiding, behandeling, dagbesteding en verblijf aan mensen met een licht verstandelijke beperking, als ook meervoudige complexe problematiek, zoals gedragsproblemen, psychische of psychiatrische problemen, schulden. Waar er geen steun wordt geboden, staat Be Your Future voor jou klaar.

Be Your Future heeft ook woonbegeleiding voor mensen met forensische achtergrond. Het zijn vaak Justitiabelen die nog een straf of maatregel hebben, maar de kans van Justitie krijgen om zich in de samenleving te bewijzen, om zo weer op de juiste pad te komen. Velen mensen hebben een geschiedenis aan hulpverlening met weinig resultaat, waarna deze hulp is beëindigd en ten slotte is beëindigd.