Cliëntenraad

Be Your Future cliëntenraad

Wij hebben een cliëntenraad die gekoppeld is aan de cliënten belangen Amsterdam. Zij helpen ons om de zorg aan onze cliënten (van mens tot mens) te verbeteren. De van mens tot mens, mag zich uiten over alle zorgen die zij ervaren. De van mens tot mens cliëntenraad, komen ook met tips voor verdere verbeteringen. Voor zowel ambulant als kamer begeleiding. Indien er klachten zijn of complimenten, mag dat bij Be Your Future kenbaar gemaakt worden. Stel ook jouw vragen bij Be Your Future. Stuur ons een email info@beyourfuture.nl

De cliëntenraad
Een cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van zorgvragers en directe betrokkenen van zorgvragers. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor zorgvragers van belang zijn.

Zorginstellingen zijn volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 verplicht zich in te spannen om een eigen cliëntenraad samen te stellen om de medezeggenschap en belangenbehartiging van zorgvragers goed te laten verlopen.

Bewonersoverleg
Naast inspraak op centraal bestuurlijk niveau, wordt er per locatie een keer per kwartaal een overleg met bewoners georganiseerd. In het bewonersoverleg worden periodiek onderwerpen zoals veiligheid, hygiëne, onderling contact en persoonlijke wensen voor de woning besproken.

Cliëntenraad bestaat uit 3 cliënten

Zij vergaderen eens in de drie maanden maar mogen daarvan afwijken en meer vergaderingen uitschrijven als zij dat nodig vinden.

Meer informatie over het functioneren van de cliëntenraad ligt op kantoor ter inzage. De cliëntenraad is dagelijks te bereiken op het telefoonnummer 020-4161883.

Doel van de Cliëntenraad

De cliëntenraad ziet erop toe, dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. Dit betekent, dat zij controleren dat u de juiste zorg krijgt waar u recht op hebt. Een cliëntenraad is een zelfstandig orgaan, dat de belangen van de cliënten van een zorgverlener vertegenwoordigt.

Bevoegdheid van de cliëntenraad

Een cliëntenraad is niet iets vrijblijvend. Met de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) per 1 juni 1996, hebben cliëntenraden wettelijke erkende bevoegdheden gekregen. De mening van de cliëntenraad is al evenmin vrijblijvend. De directie moet terdege rekening houden.

De WMCZ noemt de onderwerpen waarover de cliëntenraad advies mag uitbrengen of waarvoor instemming van de cliëntenraad vereist is. Cliëntenraden hebben dus wettelijk geregelde advies – instemmingbevoegdheden.

Deelname in de cliëntenraad

Heeft u belangstelling? Dan kunt ook plaats nemen in de cliëntenraad door u op te geven als kandidaat. Verkiezingen vinden om de drie jaar plaats. Het is in uw belang dat de cliëntenraad optimaal functioneert. Laat ons weten wat u van de dienstverlening vindt. Alleen zo kunnen wij de kwaliteit op peil houden.